cavographia

Slovník cudzích slov

kavografia, rentgenové znázornenie dolnej alebo hornej dutej žily pomocou kontrastnej látky
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


hnutie proti militarizmu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

intrakomunitárny režim periectomia kortikovírus transvaginalis schizoidn媒 pl茅dova钮 protón thyroid trichinelóza imunológia dissovat