cenzus

Slovník cudzích slov

súpis majetku a osôb; sčítanie ľudu; stredoveká renta; zaradenie obyvateľov do tried podľa pôvodu a majetku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/cenzus

Časté chyby


vyvrelá hornina, ktorej zloženie je veľmi podobné žule

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

n脙隆veznos脜楼 akosť chirálny subepidermalis obligum meniscus konceptualizovaÅ¥ konvoj polyvalentná alergia subepidermalis nidikolny