cerberus

Slovník cudzích slov

prísny strážnik (podľa starogréckeho bájneho psa strážiaceho vchod do podsvetia)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/cerberus

Časté chyby


schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

mirabelka irelevantné hypoeosinophilia crater tu kl putidus mastikácia klak ileus chylova