cháron

Slovník cudzích slov

v starogréckom bájosloví prevozník cez Acheruntské jazero v podsvetí do ríše mŕtvych
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/cháron

Časté chyby


náuka o grafickom riešení matematických úloh

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

preletí tetrachlórmetán porézny retrospectivus hejtovať obsesívny sérológia proctod(a)eum krucialny decubitalis socialna reprodukcia