chalkopyrit

Slovník cudzích slov

sulfid železa a medi, medená ruda
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) chalkopyrit
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) chalkopyrita
3. D:Datív (komu? čomu?) chalkopyritu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) chalkopyrit
5. L:Lokál (o kom? o čom?) chalkopyrite
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) chalkopyritom
Plurál (mn. č.)
chalkopyrity
chalkopyritov
chalkopyritom
chalkopyrity
chalkopyritoch
chalkopyritmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rečová porucha nervového pôvodu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

defaultný: defurfuratio brachyodontia konštituovať fanfarón gorgonzola synantropná pro populo tundra deziluzionovaÃ…Â¥ anál