chelatačný

Slovník cudzích slov

Časté chyby


zariadenie na premenu akustickej energie na elektromechanickú

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

praepatellaris helmintozoonóza occidens hepatický doprava pelviroentgenographia colocentesis tôňa frustrovaÃ…Â¥ strečový laryngotómia