chemocarcinogenesis

Slovník cudzích slov

chemokarcinogenéza, vyvolanie rakoviny chemickými látkami
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


črevný enzým, ktorý štiepi mliečny cukor, laktózu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

neskrotn谩 furunculus diastasis autokl谩va priateľ core preafektovaná solarimeter neelejsk媒 labyrintka outsourcovaÃ…Â¥