chemoreceptor

Slovník cudzích slov

látka reagujúca na chemické vplyvy a podnety
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

receptor vnímajúce podnety chemickej povahy (napr. zmeny pH krvi)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


zhluk; spečenec, spečená ruda; hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

urethrostomia klozet tempolabilis vanilka opsomania memoáre specimen kupírovaÅ¥ kunzistoria endomitosis lyophilus