chronologia

Slovník cudzích slov

náuka o meraní času
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

chronológia, usporiadanie javov, vecí, dejov podľa časového poradia, postupnosti, doby vzniku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) chronologia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) chronologie
3. D:Datív (komu? čomu?) chronologii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) chronologiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) chronologii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) chronologiou
Plurál (mn. č.)
chronologie
chronologi
chronologiiam
chronologie
chronologiiach
chronologiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

evanjelická forma cirkevnej organizácie založená na zásade obecného kňazstva veriacich

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

captatio benevolentiae tolerancia havarijn媒 stav reevolutio strohy 拧tulp fanuÅ¡ička trianon thymoprivus subtilitas dolichos