colica abdominalis

Slovník cudzích slov

Časté chyby


juhoamerická rastlina slnečnica hľuznatá; jedlé hľuzy známe ako židovské zemiaky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

leuco(dia)pedesis almázia evokácia jugularis hemoragicky proctocystoplastica bradybázia heterogamia 拧kalovate木nos钮 neog endocystitis