colica abdominalis

Slovník cudzích slov

Časté chyby


časť výťažku zo súdnej dražby, ktorá po úhrade všetkých dlhov a záväzkov pripadá dlžníkovi

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

wifi allround kollinzit gyratus diaľkovo študovať kekešný metoestrus outsoursova钮 causa bibendi orthodiagramma, koarktácia