cylinder

Slovník cudzích slov

valec; vysoký tvrdý klobúk valcovitého tvaru; vrchná sklenená časť petrolejovej alebo plynovej lampy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/cylinder

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor stroj
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) cylinder
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) cylindera
3. D:Datív (komu? čomu?) cylinderu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) cylinder
5. L:Lokál (o kom? o čom?) cylinderi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) cylinderom
Plurál (mn. č.)
cylindere
cylinderov
cylinderom
cylindere
cylinderoch
cylindermi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pôsobiaci proti skleróze

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tómia rekurzývnz reciprocita hemimelia deregulácia communicatio catamenia bengoro twist synchronicus risvegliato