cynickosť

Slovník cudzích slov

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor kosť
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) cynickosť
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) cynickosťi
3. D:Datív (komu? čomu?) cynickosťi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) cynickosť
5. L:Lokál (o kom? o čom?) cynickosťi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) cynickosťou
Plurál (mn. č.)
cynickosťi
cynickosťí
cynickosťiam
cynickosťi
cynickosťiach
cynickosťami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

nedostatok alebo nadbytok kožného farbiva spôsobujúci zmeny sfarbenia kože

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

puerperalis conjugium proseko kopylit fortňa denzná žľaza gogoľ anod媒nia omutrovana genioplastike or