cystoptosis

Slovník cudzích slov

cystoptóza, pokles močového mechúra
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


opočlovek, typ pračloveka objaveného v Číne, sinantrop

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

gogoľ absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný homofónia audiogramma