deštrukcia

Slovník cudzích slov

zbúranie, zničenie, skaza, rozklad
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) deštrukcia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) deštrukcie
3. D:Datív (komu? čomu?) deštrukcii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) deštrukciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) deštrukcii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) deštrukciou
Plurál (mn. č.)
deštrukcie
deštrukci
deštrukciiam
deštrukcie
deštrukciiach
deštrukciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

ľahostajnosť, nezáujem, nečinnosť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

raft blastomatosis elaborovať totemizmus lipoides extirpácia cholecystolitiáza trivalencia tracheobronchooesophagoscopia choledocholithotomia opradený