decht

Slovník cudzích slov

hustá, tmavá, olejovitá kvapalina vznikajúca pri tepelnom rozklade organických látok bez prístupu vzduchu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/decht

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) decht
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) dechta
3. D:Datív (komu? čomu?) dechtu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) decht
5. L:Lokál (o kom? o čom?) dechte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) dechtom
Plurál (mn. č.)
dechty
dechtov
dechtom
dechty
dechtoch
dechtmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

merač ťiažového zrýchlenia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

krepitis dietár stalkerka fornamer name ric铆n erectilitas konchológia crystallisatio gamaglobulín tumba daemonomania