decizívny

Slovník cudzích slov

určujúci, rozhodujúci s konečnou platnosťou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

decizívni, decyzívny, decyzívni,

Gramatické kategórie

Prídavné meno, vzor pekný
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

obťažovanie, najmä sexuálne

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

impressum exponenciála ochronosis melanotrichia bibliot茅ka konvengercia r媒chlo hexog脙漏n neurosecretio koncínny uniforma