degenerácia

Slovník cudzích slov

úpadok, strata schopnosti alebo síl, chátranie, ochabovanie; vývojový ústup, zvrhnutie sa od normálneho alebo progresívneho vývoja
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

postupné zoslabovanie životaschopnosti organizmu alebo jeho časti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) degenerácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) degenerácie
3. D:Datív (komu? čomu?) degenerácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) degeneráciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) degenerácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) degeneráciou
Plurál (mn. č.)
degenerácie
degeneráci
degeneráciiam
degenerácie
degeneráciiach
degeneráciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vzor, vzornica, predloha; ustálený, zaužívaný spôsob života, tvorby a pod.; forma pre sieťový obraz na rozmnožovacích strojoch; pomôcka na kontrolu správnych tvarov výrobkov; pomôcka na obkresľovanie odevných strihov; pomôcka na kreslenie kriviek, krivítko

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cytokin茅za film toxicophobia postoperačný malakón apodiktick媒 akreditív analeptikum konzekutívny sekvestrácia ranžírovať