dejekcia

Slovník cudzích slov

bezprávne vypudenie z držby; výkaly, vylučovanie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/dejekcia

Časté chyby


pokolenie; skupina osôb narodených v rovnakom časovom období; príslušnosť k typu technických zariadení určitej vývojovej etapy; vo fyzike jedna z troch skupín (elektrónová, miónová a tauónová), do ktorých sa zoskupujú či organizujú fundamentálne častice (kvarky a leptóny)

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pečatidlo konfrontacia ulcus levurid erózia proporcie kúria enterochirurgia maxima extr茅mny la vida loca