dekrét

Slovník cudzích slov

právny akt hlavy štátu s účinnosťou zákona, ustanovujúci právny akt, úradný výmer
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/dekrét

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) dekrét
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) dekréta
3. D:Datív (komu? čomu?) dekrétu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) dekrét
5. L:Lokál (o kom? o čom?) dekréte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) dekrétom
Plurál (mn. č.)
dekréty
dekrétov
dekrétom
dekréty
dekrétoch
dekrétmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

infračervený žiarič

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bluetooth ústna hláska asymptomatický ananás optofón somatotyp uricacidaemia, uricaemia relativizácia hodnôt subacromiálna burzitída polymyositis leucoplakia