dekrét

Slovník cudzích slov

právny akt hlavy štátu s účinnosťou zákona, ustanovujúci právny akt, úradný výmer
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/dekrét

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) dekrét
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) dekréta
3. D:Datív (komu? čomu?) dekrétu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) dekrét
5. L:Lokál (o kom? o čom?) dekréte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) dekrétom
Plurál (mn. č.)
dekréty
dekrétov
dekrétom
dekréty
dekrétoch
dekrétmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vodnatý a zásaditý sulfát medi, nerast

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

determinantný in contumatiam moderna bretón imitancia paronychosis etiológia eurázia maximalizácia empíria herpes