demitus

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/demitus

Časté chyby


skúšobná a závodná dráha pre motorové vozidlá, tvoriaca uzavretý okruh; zábavná atrakcia v lunaparkoch, dvojsedadlové autíčka s elektrickým pohonom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cr devetnásÅ¥ ileitis proteid opsonizácia exostóza radioscopia tenesmus cephalhaematoma public relations, pr akuzácia