deo

Slovník cudzích slov

prvá časť zložených slov s významom spojeným s odstraňovaním nepríjemných pachov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/deo

Časté chyby


konzervovanie údenín, rýb a iných potravín naložením do konzervačnej látky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

impertynentny logoneurosis hydrocalix bobtail recipročne korázia vagilná fauna observat edut sympathicomimeticus, sympathomimeticus kelímok