deo

Slovník cudzích slov

prvá časť zložených slov s významom spojeným s odstraňovaním nepríjemných pachov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/deo

Časté chyby


ústupok; povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania; v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospech inej krajiny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sur penitent skabies trivium agregátny k kalkulus spinocerebellaris pyrex klepsydra balkánsky