dermatofibrosarcoma

Slovník cudzích slov

dermatofibrosarkóm, zhubný kožný nádor vychádzajúci z väziva
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


bájoslovie; náuka o starých mýtoch

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

evacuatio keratoza bigotny kolaps tendencny troposféra trichofóbia dištinkcia autogén polyadenomatosis nekoresponduje