detentio

Slovník cudzích slov

detencia, zadržanie, uzavretie (napr. duševne chorého)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/detentio

Časté chyby


tzv. slzenie rastlín, keď sa rastlina cez listy zbavuje nadbytočnej vody

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

modem scirrhosus perochirus level praealbuminum abandon lectio maniere spil marcato myelorrhaphia