detronizácia

Slovník cudzích slov

zvrhnutie z trónu, pozbavenie trónu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) detronizácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) detronizácie
3. D:Datív (komu? čomu?) detronizácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) detronizáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) detronizácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) detronizáciou
Plurál (mn. č.)
detronizácie
detronizáci
detronizáciiam
detronizácie
detronizáciiach
detronizáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

tereziánska reforma, podľa ktorej sa časť vrchnostenskej pôdy prideľovala za poplatok nevoľníkom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

preafektovaná annus exekuovat alokovať tetrotia postpubescencia balantidium fň participatívne crystalloconus chianti