detrusor

Slovník cudzích slov

vypudzovač (sval)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/detrusor

Časté chyby


vznik a rast minerálov v pevnom prostredí pri metamorfóze, metamorfná kryštalizácia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

barbitalum lumek brokolica hutn媒 embargo polyserozitída cibelín duodenoieiunalis, duodenojejunalis amonizácia tropeum romaneskný