devíza

Slovník cudzích slov

zmenkový, šekový alebo iný príkaz znejúci na cudziu menu, pohľadávka voči zahraničiu; zásada, heslo, smernica; prínos
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/devíza

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) devíza
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) devízy
3. D:Datív (komu? čomu?) devíze
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) devízu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) devíze
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) devízou
Plurál (mn. č.)
devízy
devíz
devízám
devízy
devízách
devízami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

röntgenové vyšetrenie žlčníka a žlčovodov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

substitút fília konsolidované salto mortale alergiológ pachyleptomeningitis licencia halitosis kábel laryngotracheoscopia subabdominalis