devíza

Slovník cudzích slov

zmenkový, šekový alebo iný príkaz znejúci na cudziu menu, pohľadávka voči zahraničiu; zásada, heslo, smernica; prínos
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/devíza

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) devíza
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) devízy
3. D:Datív (komu? čomu?) devíze
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) devízu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) devíze
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) devízou
Plurál (mn. č.)
devízy
devíz
devízám
devízy
devízách
devízami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

premýšľanie, hĺbanie, rozjímanie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

zývať bikonkávny prudern anxieta hypogatrici megalogastria sublenticularis panovačnost páv 拧vadrona autozomalny