dextrotorsio

Slovník cudzích slov

dextrotorzia, otočenie, obrátenie doprava
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


nedostatok kožného pigmentu vo vlasoch a v pokožke

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

iatrogénia lues radioiodum lamellosus oligotrophia pranier oculogyria kanelácia frankofon psychroaesthesia reticuloendothelium