diškurz

Slovník cudzích slov

rozhovor, debata, diskusia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/diškurz

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) diškurz
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) diškurza
3. D:Datív (komu? čomu?) diškurzu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) diškurz
5. L:Lokál (o kom? o čom?) diškurze
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) diškurzom
Plurál (mn. č.)
diškurzy
diškurzov
diškurzom
diškurzy
diškurzoch
diškurzmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

prízvuk, dôraz; znamienko prízvuku; spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

indológia ulmifikácia vinkulacia peňažneho vkladu intrapsychicka tenzia h industria gonadotrophinum, gonadotropinum marimba šampón dos risk