diaspóra

Slovník cudzích slov

rozptýlenie náboženskej alebo národnostnej skupiny uprostred iného celku; časť rastliny umožňujúca rozmnožovanie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) diaspóra
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) diaspóry
3. D:Datív (komu? čomu?) diaspóre
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) diaspóru
5. L:Lokál (o kom? o čom?) diaspóre
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) diaspórou
Plurál (mn. č.)
diaspóry
diaspór
diaspórám
diaspóry
diaspórách
diaspórami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

v ruskom a chorvátskom prostredí dedina

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

syringadenoma katapult haematotrachelos preterovať autoportrét disco camion antidiuretinum pelycotomia laterála echogenny pankreas cvilich