diaspóra

Slovník cudzích slov

rozptýlenie náboženskej alebo národnostnej skupiny uprostred iného celku; časť rastliny umožňujúca rozmnožovanie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) diaspóra
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) diaspóry
3. D:Datív (komu? čomu?) diaspóre
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) diaspóru
5. L:Lokál (o kom? o čom?) diaspóre
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) diaspórou
Plurál (mn. č.)
diaspóry
diaspór
diaspórám
diaspóry
diaspórách
diaspórami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

hudobná veda

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

prostatovesiculitis digerácia metakomunikácia translaÄ ný spinalis praecancerosis polygraphia expirovana neelejsk媒 zeaxantín prokastinacia