diffusibilitas

Slovník cudzích slov

difuzibilita, priepustnosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


dvojtvárnosť; výskyt dvoch morfologicky rôznych foriem u jedného druhu organizmu; jav, keď dva nerasty s rovnakým chemickým zložením majú rozdielne vlastnosti, stavbu aj tvar

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fyzimonia editorial retribut铆vny arché metrofil hypertrichosis sexsepil dozimetria ad hominem oktrojovať convallaria