diffusio

Slovník cudzích slov

difúzia, prenikanie, prelínanie, pohyb látok z miesta vyššej koncentrácie na miesto nižšej koncentrácie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/diffusio

Časté chyby


elementárna častica so záporným elektrickým nábojom, dôležitá zložka stavby atómov; ľahká konštrukčná zliatina horčíka, zinku a hliníka; zliatina zlata a striebra

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

trifólium dysphoria subabdominalis endokrinológia comprehensibilis maskulínny ekofond trtol arabeska psychosis praescapularis