diffusus

Slovník cudzích slov

difúzny, rozptýlený, neohraničený
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/diffusus

Časté chyby


elektróda spojená so záporným pólom elektrického prúdu; plochý predvýrobok v tvare dosky získaný elektrolýzou a určený na pretavenie; elektróda elektrónky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dysfunkčna elektrobiol biokinetika steapsinum chinidinum meatoscopos tradicionál sulfonamidum globus angiocardiopathia senzál