dificilita

Slovník cudzích slov

porucha správania spočívajúca v obtiažnom prispôsobovaní sa rodine a spoločnosti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


zložka čierneho uhlia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

usebrání morbídny humor kaprál alic tropikalizácia obnubilácia modem anechogenny utvar aproximácia tárogató alicín