dilúvium

Slovník cudzích slov

starší útvar štvrtohôr, pleistocén
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) dilúviuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) dilúviua
3. D:Datív (komu? čomu?) dilúviuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) dilúviuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) dilúviue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) dilúviuom
Plurál (mn. č.)
dilúviuá
dilúviu
dilúviuám
dilúviuá
dilúviuách
dilúviuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

plážový volejbal

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

zakat dos pompézny virgo virgo patobiológia stokovaÃ…Â¥/search/ degorácia jatern besceler depopul谩cia