dipygia

Slovník cudzích slov

dipygia, jedinec so zdvojením dolnej časti tela, brucha, pánvy, vedúce až k čtvornohosti (duplicitas parallela posterior)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/dipygia

Časté chyby


opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

termotropizmus televízia neutralizmus aksamít periappendicularis hyposecretio veľzločin sterilisatus perboritan adogmatický recyclatio