direct mail

Slovník cudzích slov

dodávanie tlačovín, najmä reklamných, do schránok občanov alebo poštou na konkrétne adresy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


pretlač, opakovaná tlač

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fotosyntéza interoperabilitu konformita bután hygrofyty donácia antikoncepcia herniorrhaphia kuleha metabolický dekriminalizované