disfolia

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/disfolia

Časté chyby


génový obsah chromozómov bunkového jadra

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rectosacropexis chalkopyrit perimetron komunard gonalgia 1.dx leukocyty dysgamaglobulinemia alimentológia foethor adekvátnosť keratokonjunktivitída