diskont

Slovník cudzích slov

úroková zrážka pri platení v hotovosti, obchod so zníženými cenami
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/diskont

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) diskont
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) diskonta
3. D:Datív (komu? čomu?) diskontu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) diskont
5. L:Lokál (o kom? o čom?) diskonte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) diskontom
Plurál (mn. č.)
diskonty
diskontov
diskontom
diskonty
diskontoch
diskontmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

človek, ktorý odišiel za prácou do Ameriky; krasokorčuliarska figúra pri jazde dozadu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

androgynia usebrání morbídny humor kaprál alic tropikalizácia obnubilácia modem anechogenny utvar aproximácia tárogató