diverzifikovanie

Slovník cudzích slov

Časté chyby


čiastočné ochrnutie jednej polovice tela

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

toner panbronchitis amniocentéza gran谩tovn铆k shmele gerila typhlopexis rhizodontropia rectosacropexis chalkopyrit perimetron