docent

Slovník cudzích slov

učiteľ na vysokej škole, o stupeň nižšia vedecká hodnosť ako profesor
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/docent

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) docent
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) docenta
3. D:Datív (komu? čomu?) docentovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) docenta
5. L:Lokál (o kom? o čom?) docentovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) docentom
Plurál (mn. č.)
docenti
docentov
docentom
docentov
docentoch
docentmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

náterová hmota obsahujúce kovové častice

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kerat贸za stagnujem prepytovat bilharzióza koloidne striebro doxa hemor denzný forenzná medicína sféra hárok