docent

Slovník cudzích slov

učiteľ na vysokej škole, o stupeň nižšia vedecká hodnosť ako profesor
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/docent

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) docent
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) docenta
3. D:Datív (komu? čomu?) docentovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) docenta
5. L:Lokál (o kom? o čom?) docentovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) docentom
Plurál (mn. č.)
docenti
docentov
docentom
docentov
docentoch
docentmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

odbor študujúci biologické sústavy fyzikálnymi metódami a poznatkami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

deliminácia libra mánia/ prokaín lubňa tendopathia kondor layout hosp aden脙鲁m astomia