dominator

Slovník cudzích slov

dominátor, svetlocitlivý element oka so samostatnými dráhami, ktorý je citlivý na určitý rozsah svetelného spektra
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


v starogréckych predstavách čas zosobnený ako božstvo

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

paralyzér arthrotomia kooperant prekerka domestifikovaný bumerang qrs komplex antralny anakonda volalita kelímok