don

Slovník cudzích slov

španielsky šľachtický a čestný titul mužov; v Taliansku, Španielsku a Portugalsku titul niektorých kňazov; titul hlavy mafiánskej „rodiny“
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/don

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) don
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) dona
3. D:Datív (komu? čomu?) donovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) dona
5. L:Lokál (o kom? o čom?) donovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) donom
Plurál (mn. č.)
doni
donov
donom
donov
donoch
donmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

aviaticus hepatosplenographia uvarovit fonetický, fonický uretán pachymeningit susp. hymenectomia indulgencia laryngopharyngeus útlocitnost