dona

Slovník cudzích slov

španielsky šľachtický a čestný titul žien
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/dona

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) dona
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) done
3. D:Datív (komu? čomu?) doni
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) donu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) doni
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) donou
Plurál (mn. č.)
done
don
doniam
done
doniach
donami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pletenec autonómnych nervov pred hornou časťou brušnej aorty, solar plexus

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ašrama syndesis osteoperiostitída pasion谩l kalcifikát kola híkať pomológ hysteroskop skrofulóza potikali