donmi

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/donmi

Časté chyby


zariadenie premietajúce pohyby nebeských telies na pologuľovitú premietaciu plochu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kauzálna atribúcia deminutus sekularizácia dispergovateľný interkulturalita odeon halma bartrovať papulosus sfalerit recenter