donov

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/donov

Časté chyby


hláska foneticky blízka samohláske, ale vyskytujúca sa na okraji slabiky, polosamohláska

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hysteroskop skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac pardavy prosóma util suflikant