doxa

Slovník cudzích slov

názor, mienka; výsledok iba zmyslového poznania
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/doxa

Časté chyby


letecká listová zásielka

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

polymorphonuclearis lajkovat bluma tardo anisopia post festum/ eugenika funkcionalizácia diegeticky polinklinika pompadúrka