dozer

Slovník cudzích slov

zhrňovač, buldozér
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/dozer

Časté chyby


rozsiahla symfonická skladba pre orchester, zbor a sólových spevákov; oslavná báseň

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

premolár intercízia spinálny l(a)evulosum meningi脙鲁m somnolencia monaur谩lny stelárny compressor intrakomunitárny kulantné