dubiozne zásoby

Slovník cudzích slov

Časté chyby


prenesenie dátumu nejakej udalosti do neskoršej doby

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

anatéma simultánny hepatorrhexis paratrophia griseus vládnu tam vlčie zákony cognitio gastro collemplastrum dekompenzovaná artróza pankreasekt贸mia