dystokia

Slovník cudzích slov

nepravidelný pôrod
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

dystokia, obtiažny, sťažený pôrod
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/dystokia

Časté chyby

distokia, distokya, dystokya,

zápal nosnej sliznice, nádcha

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

junkcie after exprimovať impressum exponenciála ochronosis melanotrichia bibliot茅ka konvengercia r媒chlo hexog脙漏n