edícia

Slovník cudzích slov

vydanie knihy alebo publikácie, zbierka vydávaných kníh, knižnica
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/edícia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) edícia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) edície
3. D:Datív (komu? čomu?) edícii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) edíciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) edícii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) edíciou
Plurál (mn. č.)
edície
edíci
edíciiam
edície
edíciiach
edíciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

kam kráčaš?

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

koksatroza subsídia impertimentny blastema mvdr. fenomenalizmus anarchia nephroureterotomia extraumbilicalis transparencia rhinokyphectomia