edícia

Slovník cudzích slov

vydanie knihy alebo publikácie, zbierka vydávaných kníh, knižnica
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/edícia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) edícia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) edície
3. D:Datív (komu? čomu?) edícii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) edíciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) edícii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) edíciou
Plurál (mn. č.)
edície
edíci
edíciiam
edície
edíciiach
edíciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

náuka o chemickom zložení nebeských telies

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

mesialis galgala subboreál kontatibilné frugalita prešpalkovať circumarticularis hysteroscopia leptón prandialny ferrometrum